Penafian

Penafian: PERKESO tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan dan tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa bentuk, sama ada yang tersurat atau tersirat mengenai ketepatan, kecukupan, kesahan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kelengkapan apa-apa maklumat. PERKESO tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, kerugian atau apa sahaja yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan maklumat tersebut atau daripada sebarang tindakan atau keputusan yang diambil hasil daripada penggunaan maklumat tersebut. PERKESO berhak untuk mengubah atau meminda mana-mana terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.